Menu

Elcognito AB


Organisationsnummer: 556696-3657
Adress:  KLÖVSTAVÄGEN 11 B, 148 91 Ösmo
Län:  Stockholm
Telefon:  073-541 21 20
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 18 (4)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-07-15
Auktoriserad keramik: 2020-11-23

Auktorisering

  • Keramik

Elcognito AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak