Menu

El i Kalmar Per Fransén AB (Micke Palmgrens Golv)


Organisationsnummer: 556686-4442
Adress:  Drag 110, 395 94 Rockneby
Län:  Kalmar
Telefon:  070-824 47 07
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 10 (10)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-07
Auktoriserad plast: 2022-06-07
Auktoriserad keramik: 2022-06-07

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

El i Kalmar Per Fransén AB (Micke Palmgrens Golv) är anslutet till:

Nu 703 101 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak