Menu

Eklunda Golv & Kakel AB


Organisationsnummer: 556895-9596
Adress:  Hemvärnsvägen 17, 702 25 Örebro
Län:  Örebro
Telefon:  076-833 14 06
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 519 (357)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-28
Auktoriserad plast: 2011-03-11
Auktoriserad keramik: 2011-03-11

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Eklunda Golv & Kakel AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Eklunda Golv & Kakel AB är anslutet till:

Nu 702 806 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak