Menu

Ekbladhs Måleri, AB


Organisationsnummer: 556456-9720
Adress:  Östervångsplan 16, 261 44 Landskrona
Län:  Skåne
Telefon:  041-866 20 79
E-post: 
Webbplats:  www.ekbladhs.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 285 (52)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-18
Auktoriserad plast: 2011-05-12

Auktorisering

  • Plast

Ekbladhs Måleri, AB är anslutet till:

Nu 702 803 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak