Menu

Einefors Golv AB


Organisationsnummer: 559331-4353
Adress:  Åsavallgatan 9, 562 30 Norrahammar
Län:  Jönköping
Telefon:  0760-42 40 90
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 107 (75)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-27
Auktoriserad plast: 2021-04-30

Auktorisering

  • Plast

Einefors Golv AB är anslutet till:

Nu 703 106 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak