Menu

Eagra Trav och Golv AB


Organisationsnummer: 559311-9208
Adress:  Östergrav Bygatu 66, 795 90 Rättvik
Besöksadress:  Östergrav Bygatu 66, 795 90 Rättvik
Län:  Dalarna
Telefon:  070-376 23 97
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 22 (22)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-07-25
Auktoriserad plast: 2016-11-01

Auktorisering

  • Plast

Eagra Trav och Golv AB är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak