Menu

Dynäs Måleri AB


Organisationsnummer: 556196-7216
Adress:  Gränsvägen 14, 872 30 Kramfors
Län:  Västernorrland
Telefon:  0612-129 00
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 304 (99)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-03-30
Auktoriserad plast: 2015-05-06
Auktoriserad keramik: 2016-11-17

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Dynäs Måleri AB är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak