Menu

Davidssons Måleri & Golv AB


Organisationsnummer: 556354-3353
Adress:  Pumpvägen 1
Postadress:  592 41  Vadstena
Län:  Östergötland (E)
Telefon:  0143-315 00
Webbplats:  davidssonsmaleri.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 76 (24)
Senaste våtrumsanmälan: 2017-03-31

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Davidssons Måleri & Golv AB har verksamhet inom:

Davidssons Måleri & Golv AB är anslutet till:

Nu 458 076 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.