Menu

Davidssons Måleri & Golv AB


Organisationsnummer: 556354-3353
Adress:  Pumpvägen 1
Postadress:  592 41  Vadstena
Län:  Östergötland (E)
Telefon:  0143-315 00
Webbplats:  davidssonsmaleri.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 78 (26)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-08-30

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Davidssons Måleri & Golv AB har verksamhet inom:

Davidssons Måleri & Golv AB är anslutet till:

Nu 474 902 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.