Menu

Davidssons Måleri & Golv AB


Organisationsnummer: 556354-3353
Adress:  Pumpvägen 1, 592 41 Vadstena
Län:  Östergötland
Telefon:  014-33 15 00
Webbplats:  davidssonsmaleri.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 347 (123)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-30
Auktoriserad plast: 2014-03-25
Auktoriserad keramik: 2014-03-25

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Davidssons Måleri & Golv AB är anslutet till:

Nu 703 109 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak