Menu

DO Golv AB


Organisationsnummer: 559032-0049
Adress:  Box 1041, 801 34 Gävle
Besöksadress:  Norra Skeppargatan 2
Län:  Gävleborg
Telefon:  073-589 79 47
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 832 (371)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-30
Auktoriserad plast: 2016-01-26

Auktorisering

  • Plast

DO Golv AB är anslutet till:

Nu 703 109 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak