Menu

Craftsman i Sverige AB


Organisationsnummer: 556611-2909
Adress:  Västerlyckan 8, 423 38 Torslanda
Län:  Västra Götaland
Telefon:  070-499 59 38
E-post: 
Webbplats:  www.craftsman.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 191 (115)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-22
Auktoriserad plast: 2008-05-21
Auktoriserad keramik: 2008-05-21

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Craftsman i Sverige AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Craftsman i Sverige AB är anslutet till:

Nu 703 132 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak