Menu

Celander AB, Ivar


Organisationsnummer: 556065-7800
Adress:  Aminogatan 4, 431 53 Mölndal
Besöksadress:  Aminogatan 4, 431 53 Mölndal, 431 53 Mölndal
Län:  Västra Götaland
Telefon:  031-87 86 14
Webbplats:  www.celander.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 2373 (95)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-04
Auktoriserad plast: 1993-03-01

Auktorisering

  • Plast

Celander AB, Ivar har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Celander AB, Ivar är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak