Menu

Calleido Byggservice i Linköping AB


Organisationsnummer: 556443-6433
Adress:  Box 1396, 581 14 Linköping
Besöksadress:  Generalsgatan 4, 582 73 Linköping
Län:  Östergötland
Telefon:  013-13 68 30
Webbplats:  www.calleido.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 454 (54)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-04
Auktoriserad plast: 2012-10-25

Auktorisering

  • Plast

Calleido Byggservice i Linköping AB är anslutet till:

Nu 702 797 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak