Menu

Byggtjänst i Hoting AB


Organisationsnummer: 556688-4713
Adress:  Stationsgatan 3, 833 51 Hoting
Även verksam i:  Strömsund, Dorotea, Sollefteå, Backe. 
Län:  Jämtland
Telefon:  070-558 26 70
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 111 (90)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-24
Auktoriserad plast: 2014-12-09
Auktoriserad keramik: 2015-09-23

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Byggtjänst i Hoting AB har verksamhet inom:

  • Butik

Byggtjänst i Hoting AB är anslutet till:

Nu 702 827 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak