Menu

Byggnadsfirman S Alvarsson AB


Organisationsnummer: 556326-6088
Adress:  Sågvägen 5, 574 33 Vetlanda
Besöksadress:  Sågvägen 5, 574 33 Vetlanda
Län:  Jönköping
Telefon:  070-926 56 14
Webbplats:  www.alvarssonsbygg.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 215 (196)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-24
Auktoriserad plast: 2016-09-13
Auktoriserad keramik: 2016-09-13

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Byggnadsfirman S Alvarsson AB är anslutet till:

Nu 703 125 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak