Menu

Byggnadsfirman S Alvarsson AB


Organisationsnummer: 556326-6088
Adress:  Sågvägen 5
Postadress:  574 33  Vetlanda
Län:  Jönköping (F)
Telefon:  070-926 56 14
Webbplats:  www.alvarssonsbygg.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 109 (103)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-11-29

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Byggnadsfirman S Alvarsson AB har verksamhet inom:

Byggnadsfirman S Alvarsson AB är anslutet till:

Nu 532 422 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.