Menu

Byggnadsfirman Johansson & Ljunggren AB


Organisationsnummer: 556177-6716
Adress:  Boråsvägen 31, 512 53 Svenljunga
Län:  Västra Götaland
Telefon:  032-51 86 74
E-post: 
Webbplats:  www.jlbygg.com
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 542 (418)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-11
Auktoriserad plast: 2007-11-09
Auktoriserad keramik: 2007-10-30

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Byggnadsfirman Johansson & Ljunggren AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Byggnadsfirman Johansson & Ljunggren AB är anslutet till:

Nu 702 825 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak