Menu

Bygge Golvproffsen Öst AB, Firma


Organisationsnummer: 556948-6052
Adress:  Slöjdgatan 17
Besöksadress:  Slöjdgatan 17, 582 77 Linköping
Postadress:  582 77  Linköping
Län:  Östergötland (E)
Telefon:  013-479 06 00
E-post: 
Webbplats:  www.firmabygge.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 4848 (282)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-12-09
Auktoriserad plast: 1988-01-01

Auktorisering

  • Plast

Bygge Golvproffsen Öst AB, Firma har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Butik

Bygge Golvproffsen Öst AB, Firma är anslutet till:

Nu 532 422 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.