Menu

Bygge Golvproffsen Öst AB, Firma


Organisationsnummer: 556948-6052
Adress:  Slöjdgatan 17
Besöksadress:  Slöjdgatan 17, 582 77 Linköping
Postadress:  582 77  Linköping
Län:  Östergötland (E)
Telefon:  013-479 06 00
E-post: 
Webbplats:  www.firmabygge.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 4874 (302)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-06-03
Auktoriserad plast: 1988-01-01

Auktorisering

  • Plast

Bygge Golvproffsen Öst AB, Firma har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Butik

Bygge Golvproffsen Öst AB, Firma är anslutet till:

Nu 564 284 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak