Menu

Bygge Golvproffsen Öst AB, Firma


Organisationsnummer: 556948-6052
Adress:  Gillbergagatan 4
Besöksadress:  Gillbergagatan 4, 582 73 Linköping
Postadress:  582 73  Linköping
Län:  Östergötland
Telefon:  013-479 06 00
E-post: 
Webbplats:  www.firmabygge.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 4898 (322)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-07-02
Auktoriserad plast: 1988-01-01

Auktorisering

  • Plast

Bygge Golvproffsen Öst AB, Firma har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Butik

Bygge Golvproffsen Öst AB, Firma är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak