Menu

Byggarna i Falun AB


Organisationsnummer: 556660-4509
Adress:  Sturegatan 6
Postadress:  791 51  Falun
Län:  Dalarna (W)
Telefon:  023-130 80
Webbplats:  www.byggarna.com
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 76 (3)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-11-08

Auktorisering

  • Plast

Byggarna i Falun AB har verksamhet inom:

Byggarna i Falun AB är anslutet till:

Nu 532 422 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.