Menu

Byggarna i Falun AB


Organisationsnummer: 556660-4509
Adress:  Sturegatan 6
Postadress:  791 51  Falun
Län:  Dalarna (W)
Telefon:  023-130 80
Webbplats:  www.byggarna.com
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 76 (3)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-11-08

Auktorisering

  • Plast

Byggarna i Falun AB är anslutet till:

Nu 564 284 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak