Menu

Bygg- & Golvtjänst i Gävle AB


Organisationsnummer: 556337-3108
Adress:  Box 233
Besöksadress:  Förrådsgatan 5, 803 09 Gävle
Postadress:  801 04  Gävle
Län:  Gävleborg (X)
Telefon:  026-51 58 20
E-post: 
Webbplats:  www.byggogolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 2408 (309)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-12-06
Auktoriserad plast: 1989-03-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Bygg- & Golvtjänst i Gävle AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Butik

Bygg- & Golvtjänst i Gävle AB är anslutet till:

Nu 532 422 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.