Menu

Bygg & Konsult i Väst AB


Organisationsnummer: 556376-6129
Adress:  Kärrlyckegatan 24
Postadress:  418 78  Göteborg
Län:  Västra Götaland O (Gbg o Bohus)
Telefon:  031-80 01 25
Webbplats:  www.byggochkonsult.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 25 (19)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-12-03

Auktorisering

  • Keramik

Bygg & Konsult i Väst AB har verksamhet inom:

Bygg & Konsult i Väst AB är anslutet till:

Nu 532 422 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.