Menu

Bygg & Konsult i Väst AB


Organisationsnummer: 556376-6129
Adress:  Kärrlyckegatan 24
Postadress:  418 78  Göteborg
Län:  Västra Götaland
Telefon:  031-80 01 25
Webbplats:  www.byggochkonsult.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 46 (25)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-11-10
Auktoriserad keramik: 2017-05-10

Auktorisering

  • Keramik

Bygg & Konsult i Väst AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak