Menu

Bydalens Golv AB


Organisationsnummer: 556196-7224
Adress:  Norra vägen 40
Postadress:  856 50  Sundsvall
Län:  Västernorrland (Y)
Telefon:  060-12 22 22
Webbplats:  www.bydalensgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 531 (449)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-11-14
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 2002-11-26

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Bydalens Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Bydalens Golv AB är anslutet till:

Nu 532 422 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.