Menu

Buildab AB


Organisationsnummer: 556662-5140
Adress:  Grävmaskinvägen 13, 241 39 Eslöv
Län:  Skåne
Telefon:  041-33 11 91
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 47 (34)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-26
Auktoriserad plast: 2020-12-04

Auktorisering

  • Plast

Buildab AB är anslutet till:

Nu 702 825 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak