Menu

Buildab AB


Organisationsnummer: 556662-5140
Adress:  GRÄVMASKINSVÄGEN 13
Postadress:  241 39  Eslöv
Län:  Skåne
Telefon:  041-33 11 91
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3 (3)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-05-03
Auktoriserad plast: 2020-12-04

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Buildab AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak