Menu

Bra Golv i Norrbotten AB


Organisationsnummer: 556466-7987
Adress:  Ödlegatan 1D, 973 34 Luleå
Besöksadress:  Ödlegatan 1D
Län:  Norrbotten
Telefon:  0920-886 64
Webbplats:  www.bragolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1523 (570)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-25
Auktoriserad plast: 1994-03-01
Auktoriserad keramik: 1995-05-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Bra Golv i Norrbotten AB har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Bra Golv i Norrbotten AB är anslutet till:

Nu 702 825 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak