Menu

Bröderna Olssons Snickeri AB


Organisationsnummer: 559062-7682
Adress:  Ålstavägen 7, 177 43 Järfälla
Län:  Stockholm
Telefon:  073-853 92 91
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 38 (24)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-23
Auktoriserad plast: 2019-09-03
Auktoriserad keramik: 2019-06-03

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Bröderna Olssons Snickeri AB är anslutet till:

Nu 703 132 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak