Menu

Borås Murningsarbeten AB


Organisationsnummer: 556753-9480
Adress:  Mårtensgatan 5
Postadress:  504 41  Borås
Län:  Västra Götaland
Telefon:  073-635 92 67
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 280 (205)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-08
Auktoriserad plast: 2016-12-29
Auktoriserad keramik: 2016-12-29

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Borås Murningsarbeten AB är anslutet till:

Nu 620 328 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak