Menu

Blanks Mattor AB


Organisationsnummer: 559054-7583
Adress:  Torggatan 29
Postadress:  522 31  Tidaholm
Län:  Västra Götaland
Telefon:  070-621 15 35
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 76 (45)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-05-06
Auktoriserad plast: 2018-10-23

Auktorisering

  • Plast

Blanks Mattor AB är anslutet till:

Nu 620 326 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak