Menu

Björkmans Måleri AB, A.


Organisationsnummer: 556296-7868
Adress:  G. Sjulnäsvägen 16 D
Postadress:  946 31  Roknäs
Län:  Norrbotten
Telefon:  0911-240 039 091 124 03 91
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 150 (83)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-07-02
Auktoriserad plast: 2009-11-04

Auktorisering

  • Plast

Björkmans Måleri AB, A. har verksamhet inom:

  • Mattläggning

Björkmans Måleri AB, A. är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak