Menu

Bjärnums Färg AB


Organisationsnummer: 556927-9465
Adress:  Södra vägen 2
Postadress:  280 20  Bjärnum
Även verksam i:  Hässleholm 
Län:  Skåne
Telefon:  045-12 08 71
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 26 (25)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-02-12
Auktoriserad plast: 2015-10-21

Auktorisering

  • Plast

Bjärnums Färg AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak