Menu

Berkes Bygg o Plattsättning AB


Organisationsnummer: 556898-3232
Adress:  Lappalund 14
Postadress:  14897  Sorunda
Län:  Stockholm
Telefon:  072-322 60 77
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 52 (40)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-07-18
Auktoriserad keramik: 2015-04-10

Auktorisering

  • Keramik

Berkes Bygg o Plattsättning AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak