Menu

Bergs Golventreprenad


Organisationsnummer: 559240-2969
Adress:  Västermalmsvägen 2
Postadress:  791 77  Falun
Län:  Dalarna
Telefon:  023-666 50 10
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 77 (13)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-07-07
Auktoriserad plast: 2020-05-26

Auktorisering

  • Plast

Bergs Golventreprenad är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak