Menu

Bergåse Färg Vägg Golv AB


Organisationsnummer: 556727-3874
Adress:  Landskronavägen 26
Besöksadress:  Landskronavägen 26
Postadress:  252 32  Helsingborg
Län:  Skåne
Telefon:  042-26 25 45
E-post: 
Webbplats:  www.bergase.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 30 (24)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-04-12
Auktoriserad plast: 1991-11-01
Auktoriserad keramik: 2006-11-15

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Bergåse Färg Vägg Golv AB har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Bergåse Färg Vägg Golv AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak