Menu

Bengts Golv & Plåt AB


Organisationsnummer: 556410-2795
Adress:  Box 63
Besöksadress:  Norra Brändan, 780 67 Sälen
Postadress:  780 67  Sälen
Län:  Dalarna (W)
Telefon:  0280-206 61
Webbplats:  www.fasabsalen.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 15 (12)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-04-24
Auktoriserad plast: 2007-05-09

Auktorisering

  • Plast

Bengts Golv & Plåt AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Bengts Golv & Plåt AB är anslutet till:

Nu 510 801 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.