Menu

Bengts Golv & Plåt AB


Organisationsnummer: 556410-2795
Adress:  Box 63
Besöksadress:  Norra Brändan, 780 67 Sälen
Postadress:  780 67  Sälen
Län:  Dalarna
Telefon:  0280-206 61
Webbplats:  www.fasabsalen.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 22 (19)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-05-04
Auktoriserad plast: 2007-05-09

Auktorisering

  • Plast

Bengts Golv & Plåt AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Bengts Golv & Plåt AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak