Menu

Badkoncept I Sverige AB


Organisationsnummer: 556714-4331
Adress:  Blockgatan 29, 653 41 Karlstad
Besöksadress:  Blockgatan 29, 653 41 Karlstad
Län:  Värmland
Telefon:  070-395 87 05
Webbplats:  www.badkoncept.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 10 (9)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-14
Auktoriserad plast: 2021-12-21

Auktorisering

  • Plast

Badkoncept I Sverige AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak