Menu

BD Golv AB


Organisationsnummer: 559022-0165
Adress:  Garvaregatan 7 B
Postadress:  961 64  Boden
Län:  Norrbotten
Telefon:  070-668 64 25
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 155 (110)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-07-02
Auktoriserad plast: 2016-03-09

Auktorisering

  • Plast

BD Golv AB är anslutet till:

Nu 620 323 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak