Menu

BD Golv AB


Organisationsnummer: 559022-0165
Adress:  Garvaregatan 7 B
Postadress:  961 64  Boden
Län:  Norrbotten (BD)
Telefon:  070-668 64 25
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 118 (82)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-06-18

Auktorisering

  • Plast

BD Golv AB har verksamhet inom:

BD Golv AB är anslutet till:

Nu 510 801 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.