Menu

BBM i Karlstad AB


Organisationsnummer: 556473-5131
Adress:  Box 38
Besöksadress:  Sågverksgatan 45, 652 21 Karlstad
Postadress:  651 02  Karlstad
Län:  Värmland (S)
Telefon:  054-17 25 00
E-post: 
Webbplats:  www.bbm.nu
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 17625 (520)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-06-27
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 1995-07-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

BBM i Karlstad AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

BBM i Karlstad AB är anslutet till:

Nu 510 801 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.