Menu

BBM i Örebro AB


Organisationsnummer: 556411-4469
Adress:  Vattenverksgatan 2
Postadress:  702 27  Örebro
Län:  Örebro (T)
Telefon:  019-31 03 70
Webbplats:  www.bbmgolvkedjan.com
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 6453 (659)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-09-16
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 1996-10-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

BBM i Örebro AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

BBM i Örebro AB är anslutet till:

Nu 518 065 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.