Menu

Bälters Byggrenovering AB


Organisationsnummer: 556337-2449
Adress:  Tegelbruksgatan 1
Postadress:  598 40  Vimmerby
Län:  Kalmar
Telefon:  049-23 06 58
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 58 (52)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-29
Auktoriserad keramik: 2011-03-22

Auktorisering

  • Keramik

Bälters Byggrenovering AB är anslutet till:

Nu 620 329 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak