Menu

Avesta Golvteknik AB


Organisationsnummer: 556645-2503
Adress:  Fabriksgatan 21, 775 54 Krylbo
Även verksam i:  Avesta 
Län:  Dalarna
Telefon:  022-65 14 51
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 229 (157)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-30
Auktoriserad plast: 2009-02-03

Auktorisering

  • Plast

Avesta Golvteknik AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Avesta Golvteknik AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak