Menu

Ask The Builder AB


Organisationsnummer: 559069-3106
Adress:  Klädesvägen 13, 168 76 Bromma
Län:  Stockholm
Telefon:  070-147 26 05
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 21 (12)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-08-24
Auktoriserad keramik: 2020-06-25

Auktorisering

  • Keramik

Ask The Builder AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak