Menu

Arvidssons Golv AB


Organisationsnummer: 556931-3207
Adress:  Eriksgatan 4, 521 35 Falköping
Län:  Västra Götaland
Telefon:  0515-180 20
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 206 (200)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-18
Auktoriserad plast: 2013-11-06
Auktoriserad keramik: 2013-11-06

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Arvidssons Golv AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak