Menu

Arts and Crafts Bromölla AB


Organisationsnummer: 559129-8186
Adress:  Folkets Husgatan 33, 295 32 Bromölla
Län:  Skåne
Telefon:  073-408 61 01
Webbplats:  www.artscrafts.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 211 (110)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-26
Auktoriserad keramik: 2017-12-05

Auktorisering

  • Keramik

Arts and Crafts Bromölla AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak