Menu

Arboga Golv o Vägg AB


Organisationsnummer: 556241-8433
Adress:  Box 138, 732 23 Arboga
Besöksadress:  Norra Ågatan 29 B
Län:  Västmanland
Telefon:  0589-152 52
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 137 (79)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-24
Auktoriserad plast: 1999-04-01
Auktoriserad keramik: 2005-02-03

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Arboga Golv o Vägg AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Arboga Golv o Vägg AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak