Menu

Arbetslaget Hjelm & Co Byggnads AB


Organisationsnummer: 556630-8580
Adress:  Virvelvägen 1, 232 36 Arlöv
Län:  Skåne
Telefon:  040-12 71 65
E-post: 
Webbplats:  www.hjelm-co.com
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 54 (45)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-12-08
Auktoriserad plast: 2013-10-24

Auktorisering

  • Plast

Arbetslaget Hjelm & Co Byggnads AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Arbetslaget Hjelm & Co Byggnads AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak