Menu

Antonian Golv AB


Organisationsnummer: 559142-1887
Adress:  Torparängsgränd 7, 162 44 Vällingby
Besöksadress:  Torparängsgränd 7, 16244 Vällingby
Län:  Stockholm
Telefon:  073-585 89 18
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 199 (173)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-25
Auktoriserad plast: 2015-05-28
Auktoriserad keramik: 2017-02-15

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Antonian Golv AB är anslutet till:

Nu 702 825 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak