Menu

Anderson Golv AB, George


Organisationsnummer: 556370-0276
Adress:  Varbergsvägen 48, 504 30 Borås
Besöksadress:  Varbergsvägen 48, 504 30 Borås
Län:  Västra Götaland
Telefon:  033-44 47 70
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 7861 (2536)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-02-01
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 2000-05-17

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Anderson Golv AB, George har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Anderson Golv AB, George är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak