Menu

Alingsås Golvtjänst AB


Organisationsnummer: 556396-7941
Adress:  Norrlandsgatan 7
Postadress:  441 57  Alingsås
Län:  Västra Götaland P (Älvsborg)
Telefon:  0322-153 00
E-post: 
Webbplats:  www.agolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 716 (518)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-02-11
Auktoriserad plast: 1997-04-01
Auktoriserad keramik: 2010-01-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Alingsås Golvtjänst AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Alingsås Golvtjänst AB är anslutet till: