Menu

Albert´s Golv AB


Organisationsnummer: 559371-5831
Adress:  Stomgatan 34, 464 32 Mellerud
Län:  Västra Götaland
Telefon:  073-649 92 30
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3 (3)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-24
Auktoriserad plast: 2022-12-05
Auktoriserad keramik: 2022-10-06

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Albert´s Golv AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak