Menu

Ahlströms Golv och Bygg AB


Organisationsnummer: 556403-7376
Adress:  Fiskarbacken 3
Postadress:  145 90  Norsborg
Län:  Stockholm (AB)
Telefon:  070-746 73 44
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 37 (6)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-03-04

Auktorisering

  • Plast

Ahlströms Golv och Bygg AB är anslutet till: