Menu

Ahlströms Golv och Bygg AB


Organisationsnummer: 556403-7376
Adress:  Fiskarbacken 3
Postadress:  145 90  Norsborg
Län:  Stockholm
Telefon:  070-746 73 44
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 37 (6)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-03-04

Auktorisering

  • Plast

Ahlströms Golv och Bygg AB är anslutet till:

Nu 573 218 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak