Menu

Ackes Golv & Kakel


Organisationsnummer: 800701-xxxx
Adress:  Kilsgatan 7 i
Postadress:  703 54  Örebro
Län:  Örebro
Telefon:  073-544 91 70
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 68 (44)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-03-10

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Ackes Golv & Kakel är anslutet till:

Nu 550 278 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak