Menu

Ackes Golv & Kakel


Organisationsnummer: 800701-xxxx
Adress:  Kilsgatan 7 i
Postadress:  703 54  Örebro
Län:  Örebro
Telefon:  073-544 91 70
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 41 (27)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-07-09

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Ackes Golv & Kakel har verksamhet inom:

Ackes Golv & Kakel är anslutet till:

Nu 510 687 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.