Menu

Ackes Golv & Kakel


Organisationsnummer: 800701-xxxx
Adress:  Kilsgatan 7 i
Postadress:  703 54  Örebro
Län:  Örebro
Telefon:  073-544 91 70
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 54 (35)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-11-04

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Ackes Golv & Kakel har verksamhet inom:

Ackes Golv & Kakel är anslutet till:

Nu 527 978 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.