Menu

Accent Golv AB


Organisationsnummer: 556759-6118
Adress:  Södra Kyrkogatan 10 A, 428 30 Kållered
Län:  Västra Götaland
Telefon:  0730-44 02 42
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 34 (29)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-12-04
Auktoriserad plast: 2008-11-07

Auktorisering

  • Plast

Accent Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning

Accent Golv AB är anslutet till:

Nu 639 376 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak